top of page

Vi utför specialsnickerier i små serier med hög kvalitet i ett nära samarbete med kund.

En stor del av vår produktion är baserad på framställning av fungerande prototyper.

Vi ser inga som helst gränser kan ni tänka det, så kan vi producera det.

Vårt stora nätverk av framförallt lokala småföretag gör det omöjliga möjligt och genererar en otrolig flexibilitet.

bottom of page